Gyveni malonės pilnatve?

Posted by in apmąstymas

Dievas duoda mums kilnaus gyvenimo malonę tikėdamas, kad mūsų širdis bus pasiruošusi, paklusni ir pasitikinti kaip Marijos širdis. Kai Dievas reikalauja ko nors, tuo pačiu teikia malonę, jėgą ir priemones, kad įgyvendintume Jo planus. Mes galime arba pasiduoti Jo malonės veikimui arba priešintis ir eiti savo keliu.
Lieka pasiklausti: Ar tiki į Dievo pažadų ištesėjimą bendradarbiaudamas su Jo malone?

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.