Ar Dievas yra teisingas?

Posted by in apmąstymas

Nors Jonas Krikštytojas yra didžiausias tarp gimusių iš moters, Dievo Karalystėje yra mažiausias . Argi kažką padarė ne taip, ar kiti daugiau nusipelnė, ar Dievas suklydo arba net yra netesingas???
Ne, viskas yra tvarkoje. Tai mūsų, žmonių mąstymas yra toks savanaudiškas, kad lemia mūsų išvadas. Jonas būdamas Senojo Testameto paskutiniuoju pranašu gavo neįprastą uždavinį – atpažinti ir parodyti Mesiją. Jisai privilegija laikyti Viešpatį savo Dievu gavo dėl kilmės, tačiau visi po jo, atpirkti Jėzaus Krauju įtikėjo savo valia. Bendraudami su Išganytoju jų širdys tampo platesnės ir galėjo apimti daugiau. Dievo Karalystėje kiekvienam bus sutekta tobulo džiaugsmo pilnatvę, pagal jo sielos talpą, todėl Nauujojo Testamento tikinčiųjų nuopelnis yra didesnis.