Karštakošis

Posted by in apmąstymas

Kas bebūtų, jei Viešpats Dievas viskam nustatytų laiką ir kiekvienas Jo sprendimas būtų mums geriausias iš galimų, tačiau visą esmę, naudą ir grožį pažintume kiek vėliau? Jei tai iš tikrųjų taip būtų mūsų gyvenimas būtų buvęs nesibaigiančių palaiminimų ir sėkmių grandinė!
Ona iš pirmojo skaitinio galu gale savo sūnuje Simsone atpažino, jog Dievas neįprastai veikia. Panašiai Zacharijas atpažino Dievo jėgą išsipildžiusią Žodyje tik pamatęs gimusį sūnų Joną. Adventas moko laukti, todėl nereikia būti karštakošiu, bet kantriu, kad atpažintum didelius Dievo darbus savo gyevnime.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.