9019

Posted by in apmąstymas

Nors šv Jokūbas nebuvo analitiku, matematiku, metodologu nei nestudijavo jokių kitų mokslu, davė fantastišką ir labai praktišką formulę apie blogio veikima mumyse: mūsų geismai -> nuodėmė -> mirtis (geismai, troškimai, lūkesčiai, egoiški reikškimai veda nusižengimo link, link nuodėmės, kurios pasekmė yra mirtis). Pamiršdami šitą formulę pradedame kaltinti Dievą kiekvienos kančios ar nesekmės akimirką. Tačiau tai neteisinga kryptis. Jėzus irgi kalba apie skaičius (5000, 12, 4000, 7), kurie įrodynėja, jog Dievas yra geras ir rūpestingas, duoda viską, ko mums reikia. Vis delto, mes toliau esame be nuovokos – turime akis, ir nematome, turime ausis, ir negirdime, lyg studentai, kuriems gal pavyks atsibusti tik per egzaminą.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.