Sek paskui Mane

Posted by in apmąstymas

Ant gavėnios slengsčio Jėzus apreiškia kam atėjo į žemę, koks yra Jo misijos tikslas: per kančią ir mirtį nešdamas savo kryžių turi ir nori pasiekti prisikelimo rytą. Jisai dabar kalba apie tai, kad, pirma, mokiniai neišsigąstų ir nesuabejotų Jo žodžiais matydami Jo kančią atrodynančią lyg pralaimėjimas; antra, kad imdami savo kryžių tvirtai jį neštų ir nepasiduotų atėjus sunkumams. Kas nori sekti Jėzumi ir pasiekti išganymą privalo eiti vieninteliu vedančiu ten keliu – per kančią nešdamas savo kryžių.