Ir vėl apie gavėnią

Posted by in apmąstymas

Gavėnia vienareikšmingai asocijojasi mums su atsisakimais, intensivėsne malda, pasiryžimais būti svelnesniais bendraujant su artimais… Kiekvienas būdas padėdantis kontroluoti savo kūną yra geras, jei tik  brandina tikėjimą. Taip atsivertęs žmogus žiūri plačiau ir toliau už savo nosies galą.
Taip pat visi labai gerai suprantame, jog daryti pasiryžimus yra lengva, bet įgyvendinti juos tai tikras iššūkis. Tačiau verta suprasti kievnieną rytą, kad nauja diena – tai dovana, leidžianti pradėti iš naujo.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.

Šiandien, Lietuvos nepriklausomybės jubiliejuas šventę, prašykime Marija, Trakų Dievo Motina, Lietuvos globėja, kad saugotų visą šalį nuo klaidų ir mus vestų tvirtų vertybių ir gyvojo tikėjimo keliu.