Aš esu Viešpats

Posted by in apmąstymas

Kartais norime, kad Dievas tikslai parodytų kaip turime gyventi, kokius sprendimus priimti, o kartais saugomės, kaip tik įmanoma, kad viskas būtų pagal mūsų valią ir planus. Šiandien skaitiniuose gauname Vienintelio Dievo įvariausių nurodymų kaip gyventi. Nėra kito Kūrėjo, nėra kitų dalykų, nėra kitų kelių, laimės šaltinių, kaip tik vienybė ir ištikimybė su Viešpačiu.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.