Žodžioupė

Posted by in apmąstymas

Pirmasis skaitinis rodo, koks gražus yra Dievo rūpestis – lietus, duona alkanam ir t.t. O kas atsitiktų, jei lytų dykumoje – ar ten irgi kažkas išaugs? Kaip kalbėti apie duoną su alkstančiu žmogumi? Gal tokių klausymų kyla mūsų širdyse ir juos iš kart su nekantrybe metame Dievui. Tačiau Jėzus šiandien mums atsako: „Melsdamiesi  nedaugiažodžiaukite, kaip pagonys” tai reiškia „daugiau klausykite”. Atsakymai ateis į širdį, kuri meldžiasi, tai reiškia daugiau klauso negu kalba.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.