Kantrus auklėtojas

Posted by in apmąstymas

Netikėta kaip kruopščiai Viešpats Jėzus pasakoja apie savo ateitį, o ypač savo kančią: tyčiojimą, nuplakimą ir nukryžiavimą; pridėda dar tiesą apie prisikėlimą. Nors labai bijo, kaip pats sako, dėl Tėvo valios, ryžtasi kentėti. Jo kančios piežastimi yra taip pat nesubrendę mokiniai, tačiau nerodo jiems jokio pykčio, nepriekaištauja, bet kantriai aiškina ir auklėja.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.