Vienas Žmogus

Posted by in apmąstymas

Pasikliauti žmonėmis yra nežmogiška, nes apsunkina žmogų lukėsčiai dėl išganymo, kurious išpildyti gali tik Dievas. Tai padaryti gali tik Vienas Žmogus sugebantis pakelti visos vilties svorį. Tačiau Jis yra ir Dievas.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.