Kas pamiršo

Posted by in apmąstymas

Viešpats Dievas sukūrė širdį, kad joje būtų saugomi Jo darbai ir stebuklai. Širdis tai ne skrynia pastogėje arba sena dežė rūsyje, bet saugykla, kurioje Jo stebuklai ir ženklai bus sudabartinami, nebus pamiršti. Kas jaučiasi šiandien Jėzaus pamestas, apleistas, kas nepatiria Jo artumos ar veikimo, tai tikriausiai pamiršo apie tuos Dievo darbus, kuriuos matė jo akys.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.