Kaip mylėti?

Posted by in apmąstymas

Dievas tikisi, nei mažiau nei daugiau, o tik, kad mylėtume taip, kaip Jis myli – beribia ir besąlygiška meile! Dievas yra Meilė ir ką nors daro, daro dėl meilės mums – Jis pirmas mus pamilo, o mūsų meilė tai atsakas į Jo neįprastą malonę ir palankumą mums. Kuo daugiau pažįstame Dievo meilę ir tiesą, tuo labiau mylime tai, ką Jisai myli, bei atmetame tai, kas priešinasi Jo valiai.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.