Nėra to blogio, iš ko nebūtų gerio.

Posted by in apmąstymas

Kai Persai perimdavo valdžią Babilijone, niekas netikėjosi nieko gero? Tačiau, būtent Kirus, naujas Persų karalius, leido izraeliečiams grįšti į Jeruzalę. Kai Jėzaus priešininkai organizavo sąmokslą prieš Jį norėdami jš eliminuoti, niekas netikėjosi nieko gero. Tačiau, būtent Jo mirtis atnešė mums išganimą. Dievui iš rankų nepabėgs ne viena, net mažiausia, istorijos detalė. Dievas davė mums savo Šūnų, nes labiausiai Jį domima mūsų amžinasis gyvenimas.
Taigi, viską, ką patyriame, reikia vertinti iš Dievo perspektivos.

Amąstymą parašė br. Tomsz Szymczak OFM Conv.