Atsivertimas per jėga – nevaisingas

Posted by in apmąstymas

Neseniai matėme, jog Jėzus išvaro iš šventyklos žmonės. Laukan. Šiandien kalba apie tai, jog išmestas laukan yra šio pasaulio kunigaikštis. Jėzus kalba irgi, jog tik iškeltas pritrauks prie savęs, tai yra Jam būnant ant kryžiaus. Krikščionybė tai ne terrorizmas, kuris jėga istūmtų ką nors į Bažnyčią. Krikščionybė tai leidimas meilei patraukti mane prie Jėzaus, atiduodančio gyvenimą už mane. Ir būti už tai dėkingam.
Priėmimas meilės yra lyg grūdas. Kai užsidarys viskam, liks vienas.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.