Karštas troškimas

Posted by in apmąstymas

Jėzus mylėdamas savuosius atsiduoda jiems į rankas. Nežiūri savo dieviškumo, nebijo kentėti, neskaičiuoja nuostolių ir kainos – tiesog myli ir atsiduoda. Nes meilė be atsidavimo ir kančios tai ne tikroji meilė, tai vien savo svajonių, jausmų ir geismų egoistiškas patenkinimas. O Jisai – Tobula Meilė trokštanti mūsų laimės ir džiaugsmo laisvėje.