Iš visų jėgų

Posted by in apmąstymas

Iš visų jėgų Paulius ir Barnabas kovoja, kad juos nesumaišytų su Dievu! Iš visų jėgų kiekvieną dieną tau reikia kovoti, kad pats save nesumaišytum su Dievu ir nenorėtum teisti kitus, visame kame pats sau padėti, lyg būtum Dievas. Iš visų jėgų kovok, kad niekas neužimtų Dievo vietos tavo širdyje ir gyvenime, nes labai sunku susigrąžinti išbalansuotą tvarką.
O šitą pasitaisymą vadiname išganymu!

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.