Gana

Posted by in apmąstymas

Net paskutinės vakarienės metu apaštalai dar ne viska buvo supratę ir prašė Jėzų, kad parodytų jiems Tėvą. Žinoma, kad Jėzus veikia vienybėje su Tėvu ir Šventojoje Dvasioje. Visi troškimai, tikslai, planai ir darbai suranda pritarima ir palaiminima kiekvienos Dieviškos asmens širdyje. Taigi, ar ne gana mums, kai Jėzų matome ir priimame Švenčiausiajame Sakramente? Ar ne gana mums, kai girdime Dievo žodį Evangelijoje? Ar ne gana mums, kai pats Dievas teikia atleidimą ir gailestingumą išpažinties metu?
Ar mums dar kažko reikia?