Būti paklusniam

Posted by in apmąstymas

Knyga „Apaštalų darbai” liudija apie jaunos Bažnyčios atvirumą Šventosios Dvasios veikimui. Apaštalai skelbiantys Gerąją Naujieną paklusniai sekia Įkvėpimo balso. Nebėga nuo Jo, neužgožia Jo, bet nuosekliai būna paklusnūs.
Būti, kaip apaštalai, atviru Įkvėpimo balsui, tai kilni dorybė!

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.