Nežudyk!

Posted by in apmąstymas

Argi fariziejai ir Rašto aiškintojai kaip nors kitaip laikosi Dievo įsakymų? O gal jiems yra taikomos lengvatos ir privilegijos, o mums reikia griežčiau laikytis Viešpaties nurodymų? Jėzus moko savo mokinius, jog lygiai taip, kaip galima atimti gyvybę, taip pat galima uždaryti vartus į amžinąjį gyvenimą ir sau, kai nešiojame savo širdyje neapykantą, ir kitiems, kai juos niekiname ir žeminame, ir dar tiems, kurie kenčia dėl mūsų blogos nuotaikos ar mūsų nuskriaustųjų užsidarymo dėl baimės, kad jie vėl nebūtų nuskriausti. Taigi, nežudyk!