Mylėk artimą, kaip save

Posted by in apmąstymas

Atrodo, jog Viešpats reikalauja neįmanomo dalyko sakydamas: „mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus”. Kaip gi galima atleisti ir mylėti kažką, kas mane nuskriaudė, kas atėmė iš manęs tai, ką aš myliu? Tačiau Viešpats nelaukia neįmanomo, bet nori, kad įgyvendinčiau Jo žodį, kad stipriai pasitikėdamas Juo būčiau Jam paklusnus.

Apmąstymą arašė br. Patefonas OFM Conv.