Apšviesti tamsybes

Posted by in apmąstymas

Viešpats Dievas nesukūrė žmogų vienišumui, bet pašaukė jį gyventi šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje, kurios nariai rūpinasi vienas kitų. Tamsybė, kuria gali užvaldyti žmogų, tai egoizmas.
Pasistenkime rinkti turtus, kurie atidarys dangaus vartus. Šie turtai tai geri darbai padaryti artimui bei krikščioniško gyvenimo pavyzdys. Taigi, nebūtinai žodžiais, galime apšviesti žmonės Gerojo Dievo šviesa.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.