Garbingioji Šeimos Karalienė

Posted by in apmąstymas

Marija per kalnus skubėjo pas besilaukiančią giminaitę Elzbietą su pagalba. Visiškai nežiūrėjo savo garbės ir fakto, jog pati tapo Dievo Motina, viso pasaulio Išganytojo Gimdytoja. O gal tame yra garbė, kai žmogus tarnauja, nesusikaupia vien ant savęs, pamiršta save, o išaukština kitus?
Nuo amžių tai suprato Žemiačiai giedodami „Kalnų” giesmės žodžius:
Kas tik Tave čia maldavo, išmeldė malonių Tavo.
Išgelbėjai Tu visados kiekvieną, spaudžiamą bėdos.