Esame Jo šeima!

Posted by in apmąstymas

Jėzus savo žodžiais nepažemino Motinos nei neatsisakė giminės, bet mus pakelė iki savo artimųjų ir šeimos narių būrio garbės. Plačiai ištiesęs savo rankas pripažinojo, jog paklusnūs ir uolūs Dievo valios vykdytojai suranda Jo Širdyje laimę, ramybę ir pilnatvę.
Saugokimės, kad nustoję vygdyti Dangiškojo Tėvo valios, ne iškrįstume iš šio tikrojo džiaugsmo ir šventumo šaltinio.