Druskos išbandymas

Posted by in apmąstymas

Skaičiančiam šios dienos Evangeliją gali kilti klausimas: Ar Nazareto gyventojai galėjo žinoti, jog Tas, kuris jiems kalba yra tikras pranašas?
Viešpats Jėzus tik ant kryžiaus įrodė savo mokslo tikrumą, ten, kur atidavė savo gyvybę vardan savo skelbtų žodžių.
Jėzaus mokinių tikrumą liudija gabumas paaukoti savo gyvenimą (laiko, poilsio, kitų nuomones ir t.t.) bei būvimas lyg druska, kuri ištirpsta, kad suteiktų skonio.

Apmąstyma parašė br. Piotr OFM Conv.