Subrendęs pagonės tikėjimas

Posted by in apmąstymas

Pirmasis skaitinis yra pilnas gražiais žodžiais duotų pažadų, tačiau vien išrinktąjai tautai: visiems Izraelio kartoms, Izraeliui mergelei, Izraelio išlikusiems žmonėms. Tokios pažadų aplinkybės pastumia kananietės dukrą į nepavydėtą padėtį; tuo pačiu ir jos motiną. Dar mokinių nenoras užtarti jos apsunkina visą sutauciją. Tačiau Jėzus labai dažnai bando mus, pertempia stygas, kad galėtų patikrinti ar mūsų tikėjimas Jo meile ir galia yra atsparus laiko ir tamsybės išbandymams. Tik tada tikėjimas bus subrendęs ir paruoštas vesti mus iš paskos Jėzaus iki galo.

Apmąstymą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv.