Duona iš dangaus

Posted by in apmąstymas

Jau trečią kartą Jėzus kalba mums apie Duonos iš dangaus svarbą. Ką valgome, taip gyvename. Išganytojo Kūnas, kurį priimame Komunijoje, veda mus į gyvenimo pilnatvę ir padėda kurti meilės ir gyvybės kulturą, apie kurią kalba šv. Paulius (būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs, susivieije su Jėzumi). Tokius žmones šv. Pranciškus Asyžietis laiške tikintiesiems vadina palaimintaisiais. Tačiau vengdami susitikmo su Viešpačiu ir nepriimdami Jo Kūno apmirštame supainioti nuodėmėmis (šiurkštumais, piktumais, rūstybėmis, riksmais ir piktžodžiavimais su visomis piktybėmis). Tie kuria mirties civilizaciją, o Serafiškasis Tėvas vadina juos prakeitiais.