Nuolankus = patenkintas

Posted by in apmąstymas

Ezechielas, kuris yra kitoks negu užsispyrusi tauta, nuolankiai priima maisto iš Viešpaties rankos (tai yra knygos rietimas). Pasitiki, todėl leidžia būti pamaitintam tuo, ką paruošė Dievas. Viešpats Jėzus moko, jog mūsų uždavinys, tai būti nuolankiam kaip vaikas, kuris nesvarsto ar jam apsimoka ir neanalizuoja, ką Dievas jam siūlo, bet paprastai priima visą. Šv. Maksimilijonas, nuostabus ir nuolankus pranciškonas, kuris priėmė iš Jėzaus rankos kvietimą į bado kamerą, pataria šiandien mums, kad priimti tai, ką duoda Jėzus, visada yra geriausias sprendimas.

Apmąstymą parašė t. Mateusz Stachowski OFM Conv.