Tokie patys

Posted by in apmąstymas

Polinkis nusidėti tai kiekvieno žmogaus prigimties dalis. Kai nusidėdame esame panašūs į Rašto aiškintojus, fariziejus ir kitus veidmainius. Svarbu, kad sugebėtume prisipažinti, jog suklidome ir įtikėti Malonei, kuri, tik mums sutikus, turi galios pakeisti mūsų gyvenimą.
Apmąstymą parašė o. Tomasz Pawlik OFM Conv.