Pergalė saldi lyg ledas, dėdė Geras Patarime!

Posted by in apmąstymas

Vienos senos komedijos personažas, dėdė Geras Patarimas, siūlė vaikams nekalbėti su negeru draugu, kuris sakė negražius žodžius, tokius kaip „drugelio koja“. Tas patarimas būna naudingas taip pat, kai netikėtai atakuoja mus senos pagudnos (pvz. puikybės, neramumo, išdidumo, neskaistybės, skrupulų, noro kitus teisti ir smerkti) bei ragina padaryti kažką „fainą”. Kai jos atakuoja kvailą kataliką, jis paklausia „O kas tai yra?“ ir pradėda dialogą. Įleidęs pagundą į savo širdį yra jos vėl vedamas į nuodėmę ir pats nežinodamas kaip ir kada vėl sėdi nuodėmėse. Kai tokia pati pagunda  ateina pas išmintingą kataliką ir net keleta kartų siūlo kažką, bet jis su ja visiškai nekalba, pagunda pasiduoda ir pasitraukia, o tikintis toliau eina išganymo keliu galvodamas „Pergalė saldi lyg ledas, dėdė Geras Patarime!“

Apmąstymą parašė br. Piotr OFM Conv.