Regintis, bet vis tiek aklas

Posted by in apmąstymas

Lengviau yra pamatyti silpnybes ir parpuolimus artimo, negu savo netobulybes, net tada, kai jos tai rimtos ir sunkios nuodėmės. Priešingai, lengviau yra sau atleisti, išrasti pataisynimus ir kaltininkus verčiančius mane blogai pasielgti, negu surasti savo širdyje gailestingumo ir atleisti artimui, turėti išminties pamokyti klystantį brolį ar kantrybės iškęsti jo silpnybes.
Jėzus įpareiguoja padaryti kiek daugiau negu skatina lotyniška teisės taisyklė „Nemo iudex in sua causa” (lot. Niekas negali būti teisininkų savo byloje) – pirma išlaisvinti savo širdį nuo bet kokio aklumo ir pamatyti Dievą tyra širdimi, kad Jo meilės šviesoje padėčiau artimui nugalėti jo aklumą.