Pralaimėta dvikova. Laimėtas karas!!!

Posted by in apmąstymas

Rojuje šėtonas, gyvatės pavidalu, iš medžio aukštybės laimėjo, nes sugundė Adomą ir Ievą nusidėti puikybe – būti kaip Dievas – o iš pirmųjų tėvų mes paveldėjome gimtąją nuodėmę. Tačiau jau dykumoje gyvatės įgeltieji Izraelitai žvelgdami į įškeltą vario gyvatę matė jos pralaimėjimą. Dievo gailestingumas leidžia mums šiandien dar daugiau pamatyti – iškeltą Jėzų Kristų; o pamatyti Jį reiškia tikėti Jį, pasitikėti Juo ir laimėti išganymą. Vien buvimas prie Jėzaus Kristaus ir žvelgimas į Jį neutralizuoja šėtono, pagundomis geliančios gyvatės, nuodus.