Prisikėlimo liudytojai

Posted by in apmąstymas

Kai kurius, kaip apaštalus, Viešpats pašaukė kartu su savimi visur eiti; kitus, pavyzdžiui Mariją Magdalietę, išlaisvino nuo piktosios dvasios; dar kitus, tarp jų Joaną i Zuzaną, išgydė, o buvo ir tokie, kaip Saulius, Bažnyčios persiekiotojas atsiveręs ir tapęs Pauliumi, kurie įtikėjo į Jėzų, Dievo Sūnų. Jie visi tapo Evangelijos liudytojais. Jie nepasakojo apie savo patyrtas malones, kad žmonės tikėtųsi tokių pačių malonių, bet pasakojo apie Jėzaus prisikėlimą, kad žmonės keltųsi kartu su Viešpačiu iš savo nuodėmių.