Įrankiai reikalingi Evagelijos skelbėjui

Posted by in apmąstymas

Jėzus siunčia savo apaštalus sustiprintus malone ir Jo palaima pas žmones pasakoti jiems apie Dievo Karalystę. Nors kelionė gali būti ilga, pilna netikėtų įvykių, sąlygų ar žmonių reakcijų, Mokytojas draudžia apsirūpinti iš anksto: neleidžia imti nei jokių daiktų, nei pinigų, nei net duonos. Vienintelis apaštalų darbas tai skelbti Dievo Žodį patvirtinant jį išgydymo ir išlaisvinimo stebuklais. Viso kito duos jiems Viešpaties įkvėpti žmonės.