Kas yra Mesijas?

Posted by in apmąstymas

Vakar skaitėme Evangelijoje apie Erodą, kuris sužinojo, kad žmonės traukia pas Jėzų darantį daug stebuklų, todėl ir jisai norėjo Jį pamatyti, o gal ir paneigti Jėzaus dievaškas galias. Šiandien skaitome apie Jėzų, kuris sužinoj, kad žmonės laiko Jį Dievo tarnų, o Apaštalai atpažįsta Jame net Mesiją, Dievo Sūnų. Todėl Viešpats skuba paaiškinti, jog Mesijas atėjo kūrti ne pasakiškos, idiliškos, žemiškų lūkesčių pildančios karalystės, bet Dievo Karalystę, kurios narius išpirks iš velnio ir nuodėmės vergijos savo kančia ir krauju bei savo auka ant kryžiaus padarys juos Dangiškojo Tėvo vaikais. O viso pabaiga bus Jo ir Jo mokinių prisikėlimas.