Nusižeminusi Meilė

Posted by in apmąstymas

Kokia didelė ir nuostabi yra Dievo Meilė, kad dėl mūsų žmonių išganymo nusprendė palikti savo daugaus garbę, pasislėpti nuo smalsuolių akių po žmogiška prigimtimi, gimti tvarte, o ne rūmuose, apsigyventi su nusidėlėliais ir nusikaltėliais ir net su jais valgyti, o dėl visų vargstančių keliauti per visą Palestiną gydydamas ir nešdamas vilties. Galu gale pasiaukojo ir priimdama neteisėtą bausmę ir mirdama ant kryžiaus. Būdama beribė Meilė peržengė pati save – pasiliko Duonos pavidale visiškai atsiduodamas save į žmonių rankas.