Sekti Jėzumi

Posted by in apmąstymas

Vienas žmogus labai norėjo sekti Jėzumi tikėdamas asmeniškos naudos ar greitos karjeros. Kitą pašaukė pats Jėzus, bet tas pasirinko toliau gyventi tarp numirelių – nusidėjėlių. Trečias negalėjo apsispręsti, nes norėjo sekti Jėzumi ir toliau gyventi pasaulio linksmybėmis. Ar atsiras, kas seks Jėzumi dėl meilės Jam?