Rožinio Karaliene – melski už mus!

Posted by in apmąstymas

Paprasti karaliukai ir žodžiai iš Šventojo Rašto sujungti žmogaus širdyje per lūpas kyla iki daugaus skliauto ir pasieka Dievo ausis. Mieliai yra Viešpaties priimti, nes garbina visus Jo darbus ir meilę, kuria skyria savo kūrinijai. Tačiau įspūdingiausia yra tai, kad žemėje dėl šios maldos vyksta stebuklai, ir kadaise kai krikščionių laivynas apsaugojo nuo musulmonų puolimo, ir šiadien kai ieškome stiprybės ir vilties nerimuose šiolaikiniame pasaulyje.
Taip karaliauja Rožinio Švenčiausioji Mergelė Marija!