Kaip pasiekti geresnių rezultatų?

Posted by in apmąstymas

Šv. Jonas Auksaburnis aiškindamas apaštalo Pauliaus žodžius apie vargą ir turtą, sako, jog turtas taip pat kai ir vargas, neturiu jokios įtakos ar gyvename dorybėmis ar nusidėdame. Galima panaudoti turtus blogam tikslui, galima juos panaudoti gerams – dėl kitų, ir taip pasiekti gerų rezulatatų. Auksaburnis pridūrė, kad žodžiuose „viska galiu tame, kuris mane stiprina”, yra paslėpta nuolankia mintis, jog kiekvieno mano veiksmo sekmė pagrindą turi Kristuje, o ne mano jėgose.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.