Vargas ar gailestingumas?

Posted by in apmąstymas

Jėzaus šiandieninis „vargas” atskleidžia nedažnai matytą Jo veidą – Dievas yra teisingas ir neleidžia save apgauti. Nes jei žmogus atsiskaito už smulkmenas, o pralaidžia pagrindinius dalykus arba jei nešioja aukštai galvą ir nenori nesavanaudiškai padėti kitam arba kai mato artimo silpnybes ar parpuolimus, o nepripažįsta savo kaltės, nors pats jį į tokią padėtį įpastumė, tai negali net svajoti apie Dievo gailestingumą. Nepamiršdami gero latro greito atsivertimo mirties akimirkoje šaukime Dievo pasigailėjimo, kad neišgirstume siaubingo „vargas”