Ir vėl „vargas jums”

Posted by in apmąstymas

Argi vakarišktis ‘vargas jums” nesupurtė mano širdies, jog šiandien Dievas kartoja tuos pačius žodžius?!
Kol nežiūrėsiu į ateitį, kol svajosiu vien apie šios dienos sekmę, kol renksiu, kas man šią akimirką patogu ir miela, bei ne renksiu ateities ir tuo, kas artima mane prie Viešpaties ir amžinybės, tol tobulai mylėdamas mane Dievas bepaliovos kartuos „vargas”. Gali būt, kad tai yra paskutinis žiburys mano gyvenimo horizonte.