Dievo ugnis

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas nusidėlėjis pagalvojęs apie Dievo ugnį bijo, nes ta ugnis sudegina, griauna ir padaro žinomus visus širdies sutepimus ir neteisybės. Kiekvienas šventas su džiaugsmu priima Dievo ugnį, nes jam ji yra gyvenimo, gailestingumo ir meilės ženklas. Ir kai pirmam liepsnuojantis Viešpaties šventumas ir tobulumas yra kančia ir pražūtis, taip kitą veda į susivienijimą su Kūrėju amžinybėje.