Mylėk, tiesog mylėk!

Posted by in apmąstymas

Galima svarstyti kuris Dievo įsakymas yra pirmiausias, svarbiausias, pagrindinis, o kuris ne. Galima laikytis net visų įsakymų ir tobulai įgyvendinti, kas juose liepta, ir niekas negalės prisikibti prie ko nors mūsų gyvenime, bet be meilės artimui ir Viešpačiui, ar geriau parašyti, be Meilės širdyje, ne vieno įsakymo iš tikrųjų nesilaikysime. Taigi, reikia mylėti, tiesog mylėti!