Džiaugimės dėl kitų laimės.

Posted by in apmąstymas

Sinagogos vyresnysis supyko dėl išgydytos moters, dėl jos laimės, dėl jos laisvės. Viešpats vien savo žodžiu surgražinęs sveikata aštuoniolika metų sutrauktai moteriai gynė ją parodydamas, jog kartais daugiau dėmėsio ir rūpesties skyriame gyvūnams negu artimui. Net šv. Pranciškus Asyžietis, gyvūnų ir gamtos brolis, pabrėždavo, kad kiekvienas žmogus yra jo brolis ar sesuo, nes yra sukūrtas pagal Dievo paveikslą, kitaip negu kiti kūriniai.