Posted by in apmąstymas

Žmogus išgyvena nuolat įvairiausių abejonių, turi klausymų, ieško pilnos tiesos, nes trokšta ramybės. Dievas, būnant Ramybė, kitaip elgiasi – visada žino, ką reikia padaryti ir kaip tai padaryti. Nors žmogus blaškosi ir nėra pastovus, niekada negali pamiršti, jog yra Dievo sukūrtas ir Jo malonių dėka gali laikytis nepajudinančių vertybių ir taisyklių, ir taip rasti ištrokštą ramybę.