Amžinasis gyvenimas

Posted by in apmąstymas

Lankydami savo artimųjų kapus visada susimąstome apie gyvenimo trapumą ir laukiančią amžinybę. Nedaug turime įrodymų kalbančių apie amžinybę, nes viskas remiasi tikėjimu. Vis dėlto, Dievas duoda mums vieną svarbų argumentą – kai Pats atėjo į žemę pas savuosius, taip mus visus kviečia ir nori priimti pas save. Taigi, amžinas gyvenimas tai bendrystė su Viešpačiu prasidedanti jau čia žemėje.