Šansas surastį išganumo džiaugsmą

Posted by in apmąstymas

Įtampa auga, kai fariziejiai ir Rašto aiškintojai priekaištaudami, kad pas Jėzų ateina nusidėjeliai, su pykčiu žiūri ir į patį Viešpatį, nes juos priima ir valgo su jais, ir bendrauja su jais. Žydų didikai galvoja, jog pas Dievą gali prisiartinti tik šventas žmogus, tobulai belaikantys visus įsakymus ir nuostatus. Tačiau Dievui neatima garbės ir šventumo mūsų netobulybės, o priešingai, mums duoda jėgos ir motivacijos pasitaistyti ir šventėti.

Apmąstymo gairės br. Michał Nowak OFM Conv.