Tikrosios vertybės

Posted by in apmąstymas

Visada priverčia mane susimąstyti trumpas Viešpaties Jėzaus sakinys apie tikrąsias vertybes: Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Kas yra tos tikrosios vertybės, kurių, kaip yra parašyta, negausime nuosavybėn, bet bus mums patikėtos? Kažkaip man atrodo, kad čia nėra kalbama apie finansinę naudą ar piknaudžiavimą, bet apie situaciją, kurią aprašo šv. Paulius pirmame skaitinyje: būti patenkintam tuo, ką ir kiek turi.

Apmąstymą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv.