Kodėl, dėl Ko, nemiegu?

Posted by in apmąstymas

Išmintis kviečia budėti nuo ankstyvo ryto, o palyginimas apie dešimčių mergaičių kviečia budėti nakties valandomis – ar nėra skirto laiko miegui? Tuose kvietimuose kalbama ne apie miego ilgį, bet apie priežastį, dėl ko budžiu – jei nemiegu tai dėl Ko? Kaip naudoju budėjimo laiką?

Šv. Ambraziejaus viename rašte surandame žodžius: „Tu, sakau, eik į savo kambarėlį ir nakties laiku visada mąstyk apie Kristų ir turėk vilties, kad Jisai ateis visose tavo gyvenimo akimirkose. Atsikelk, jei tau atrodo, jog Jisai veluoja. O tau atrodo, kad Jisai veluoja, kai ilgai miegi; tau atrodo, jog Jisai veluoja, kai praleidi maldą; tau atrodo, jog Jisai veluoja, kai negiedi psalmių. Paaukok Kristui savo budėjimo pirmienas, paukok Kristui ir pirmienas savo darbų…”