Nenaudingi tarnai

Posted by in apmąstymas

Dievas sukurė visą pasaulį pagal savo valią ir kiekvienam kuriniui skyrė skirtingas pareigas. Žmonės gavo dekalogą. Kartais esame nepatenkinti, kartais atvirai prieštariaujame, o kartais net pikstame ant Dievo, dėl Jo reikalavimų, kurie mums atrodo per griežti. Tačiau Viešpats, Išmintingas ir Gailestingas Mokytojas, tiek iš mūsų reikalauja, kiek mes galime pakelti ir kiek yra reikalinga mūsų išganymui. Pridūrti galime tik „esame nenaudingi tarnai”.