Šv. Elzbieta Vengrė

Posted by in apmąstymas

Pranciškoniška šeima ypač šiandien džiaugiasi tretininkų globėja šv. Elzbieta Vengrė. Būdama jauna subrendė santuokai; kilusi iš karališkos giminės nenustodavo savorankiai auklėti vaikus; skiriant daug demėsio šeimos reikalams savo širdies neatsukdavo nuo ligonių ir vargšų; aktyviai dalyvaudama gailestingumo darbuose nepamiršdavo maldos ir puosėlėjo kontemplacijos gyvenimą. Tobulai įgyvendino jos diena skaitytą Evangelijoje Jėzaus pasakytą sakinį: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų, tą padarėte Man.”